12/2012 - טיול נקלטים בשבילי ההיסטוריה של הקיבוץ

קליטה • 1/8/2014

טיול שבת קצר ומקסים למשפחות הנקלטים בהנחיית דבורל'ה.

התחלנו בארכיון, למקלטים שנשמרו, ל"עץ הפיקוס הקדוש", ל"אף של דגול" ועוד

סיפורים מדהימים מימי הקמת הקיבוץ והמלחמות שעברו חברי וילדי הקיבוץ.

תודה לדבורל'ה!!