קבלה לחברות

קליטה • 7/8/2014 כניסות

רקע

קיבוץ תל קציר עבר את תהליך השינוי כפי שעברו מרבית הקיבוצים בארץ וכיום הינו מופרט לחלוטין. תהליך שיוך הנכסים לחברים נמצא בשלבים מתקדמים וצפוי להסתיים בעתיד הקרוב.

הצמיחה הדמוגרפית בישוב ותהליך הקליטה יצא לדרך ונמצא כרגע בשלבים מתקדמים מבחינת מוכנות הקיבוץ – בהיבט של מערכת החינוך, דיור, תרבות ופנאי.

הקיבוץ עדיין מחזיק בעסקיו החקלאיים והתיירותיים כגוף עיסקי עצמאי אשר החברים הינם בעלי המניות בו.

האוכלוסייה מונה כיום 85 חברות וחברים ותיקים ו - 53 חברים חדשים

קבלה לחברות

זכויותיהם של חברי הקיבוץ:

זכויות באגודת הקיבוץ

זכות לשימוש בשירותי ומתקני הקיבוץ (בריכה, ספריה, מועדון, מתקני שעשועים ועוד) השתתפות בחגים, אירועים, ערבי תרבות ועוד.

 • זכות הצבעה באסיפות הקיבוץ.
 • זכות להיות חלק פעיל מהועדות השונות (חינוך, תרבות, הנהלה, הנהלה עסקית, ועדת תכנון, ועדת קליטה וכן הלאה) ולהשפיע בקבלת החלטות מהותיות בחיי הקיבוץ.
 • קדימות בגישה למכרזים למשרות פנימיות באגודה הקהילתית והעסקית.
 • זכות לקבלת סיוע מקרן ערבות הדדית.אשר מיועדת למקרי חירום בו נזקקת משפחה לסיוע.

ב.זכויות (מניות) באגודה העסקית של הקיבוץ

האגודה מורכבת מעסקיו השונים של הקיבוץ בתחום התיירות והחקלאות; חוף גופרה, לול, גידולי-שדה, בננות, מנגו, אבוקדו, שותפות ברפת ועוד.

תהליך הקבלה והקליטה:

א. פגישת הכרות ראשונית - משפחה ונציגי צוות קבלה ונקלטים

ב. מבחני קבלה (כלכלי וחברתי)

ג. תשלום דמי רצינות

ד. בחירת ורכישת מגרש

ה. העמדת המשפחה להצבעה לקבלה לחברות

יתרנות בקבלה לחברות

שותפות באגודה החקלאית של הקיבוץ (אגש"ח):

 • שימוש בנכסיו הצרכנים של הקיבוץ (בריכה, ספריה, מועדון, מתקני שעשועים ועוד)
 • השתתפות בחגים, אירועים, ערבי תרבות ועוד.
 • זכות הצבעה באסיפות הקיבוץ.
 • זכות להיות פעילים ולהשפיע בקבלת החלטות בועדות הקיבוץ השונות.
 • קדימות בגישה למכרזים למשרות פנימיות באגודה הקהילתית והעסקית.
 • זכות לקבלת סיוע מקרן ערבות הדדית. הקרן מיועדת למקרי חירום בו נזקקת משפחה לסיוע.
 • מניות באגודה העסקית של הקיבוץ;

האגודה העסקית של הקיבוץ מורכבת מעסקים בתחום התיירות והחקלאות, לול, גידולי-שדה, בננות, מנגו, אבוקדו ועוד.

חלוקת רווחים מהעסקים תעשה לכל חברי הקיבוץ בכפוף להחלטות שהתקבלו לעניין זה.