עמוד השער

ברכות

מזלטוב ליגאל לב ארי

להולדת הנכדה

גלי

בת לריבי וניר

אחות למיה ולאור

וברכות לבביות לכל המשפחה

מזל טוב לרעות ולרון לב

להולדת הבן

אח לשי

וברכות לבביות לכל המשפחה

מזל טוב למרים ולאדוארדו

להולדת הנכדה

ליליאן אסתר

בת ליונתן ואנדריאה

אח לגבריאל

וברכות לבביות לכל המשפחה

מזל טוב לנגבה וליאיר קייקוב

להולדת הנכדה

יערה

בת לאלינור ולאורן

אחות לבועז

וברכות לכל לבביות לכל המשפחה