תל קצירון עלון מס' 112 א' בשבט תשע"ה 23.1.2015

ברכות ואיחולים

מזל טוב​ למוטי ולאה סער

לנישואי קרן עב"ל גיא.

וברכות לבביות לכל המשפחה

מזל טוב למאיה וטל חמו

להולדת הבת

גילי

אחות ליובל ונועם

וברכות לבביות לכל המשפחה

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

מזל טוב לאביבה כחלון

להולדת הנכד

אביר

וברכות לבביות לכל המשפחה

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

מזל טוב לדוד ולבודיל סייג

להולדת הנכד

יונתן

וברכות לבביות לכל המשפחה

לשימעלה אביגד

החלמה מהירה

שוב לאיתנך בקרוב

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

לשקד יוסף

החלמה מהירה

וידיים שלמות